Լեզուները

Guillem Anglada-Escudé

Լեզու:
Արտասանություն
Guillem Anglada-Escudé
Guillem Anglada-Escudé
ՈւղղագրությունGuillem Anglada-Escudé
Արտասանություն[Guillem Anglada-Escudé]
@GuillemAnglada
Ձեր անունի իմացությունը
Record your pronunciation արտասանության բառարան.