Pronunciation

անգլերեն

The King

The King
ՈւղղագրությունըThe King
Արտասանություն[The King]
New to Cofactor?

Cofactor is a large, structured listing of people, places, and things. Cofactor Ora allows you to listen to the pronunciations of topic names.

About

CreativeWork
Thing
Movie
«Արքա», ավստրալիացի ռեժիսոր Դեյվիդ Միշոյի, սցենարիստներ Միշոյի և Ջոել Էդգերտոնի ֆիլմը: Սցենարի հիմքում ընկած են Վիլյամ Շեքսպիրի «Հենրիխ IV, մաս 1», «Հենրիխ IV, մաս 2» և «Հենրիխ V»-ի պատմական դեպքերը:
Արքան
Սահմանում
«Արքա», ավստրալիացի ռեժիսոր Դեյվիդ Միշոյի, սցենարիստներ Միշոյի և Ջոել Էդգերտոնի ֆիլմը: Սցենարի հիմքում ընկած են Վիլյամ Շեքսպիրի «Հենրիխ IV, մաս 1», «Հենրիխ IV, մաս 2» և «Հենրիխ V»-ի պատմական դեպքերը:
Արքան
Արքան
«Արքա», ավստրալիացի ռեժիսոր Դեյվիդ Միշոյի, սցենարիստներ Միշոյի և Ջոել Էդգերտոնի ֆիլմը: Սցենարի հիմքում ընկած են Վիլյամ Շեքսպիրի «Հենրիխ IV, մաս 1», «Հենրիխ IV, մաս 2» և «Հենրիխ V»-ի պատմական դեպքերը:
No website :'‑(
Facebook
Twitter
Instagram
Ձեր անունի իմացությունը
Record your pronunciation արտասանության բառարան.

Sequence Logo is an online tool for creating sequence logos. Paste your multiple sequence alignment and the sequence logo is generated automatically. Use Sequence Logo to easily create vector sequence logo graphs.

Please refer to the Sequence Logo manual for the sequence logo parameters and configuration. Sequence Logo supports multiple color schemes and download formats.

Sequence Logo is sequence logo generator. Sequence logos visualize protein and nucleic acid motifs and patterns identified through multiple sequence alignment.

Te Reo Maps is an online interactive Maori mapping service. All labels in Te Reo Maps are in Maori, making it the first interactive Maori map. Te Reo Maps is the world map, with all countries and territories translated into Maori.

Please refer to the list of countries in Maori for the Maori translations of country names. The list includes all UN members and sovereign territories.