Pronunciation

անգլերեն

Netflix

Netflix
ՈւղղագրությունըNetflix
Արտասանություն[Netflix]
New to Cofactor?

Cofactor is a large, structured listing of people, places, and things. Cofactor Ora allows you to listen to the pronunciations of topic names.

About

Thing
Organization
Corporation
Նեթֆլիքս, ամերիկյան ընկերություն, հոսքային մեդիայի ֆիլմերի և սերիալների հիմք հանդիսացող։ Հիմնադրվել է 1997 թվականին։ Կենտրոնական մասնաճյուղը գտնվում է Լոս Գատոսում, Կալիֆոռնիա նահանգ։ Ընկերությունն ունի ավելի քան 50 միլիոն 41 երկրներում:
Նեթֆլիքս
Սահմանում
Նեթֆլիքս, ամերիկյան ընկերություն, հոսքային մեդիայի ֆիլմերի և սերիալների հիմք հանդիսացող։ Հիմնադրվել է 1997 թվականին։ Կենտրոնական մասնաճյուղը գտնվում է Լոս Գատոսում, Կալիֆոռնիա նահանգ։ Ընկերությունն ունի ավելի քան 50 միլիոն 41 երկրներում:
Նեթֆլիքս
Նեթֆլիքս
Նեթֆլիքս, ամերիկյան ընկերություն, հոսքային մեդիայի ֆիլմերի և սերիալների հիմք հանդիսացող։ Հիմնադրվել է 1997 թվականին։ Կենտրոնական մասնաճյուղը գտնվում է Լոս Գատոսում, Կալիֆոռնիա նահանգ։ Ընկերությունն ունի ավելի քան 50 միլիոն 41 երկրներում:
No website :'‑(
Facebook
Twitter
Instagram

Տես նաեւ

Ձեր անունի իմացությունը
Record your pronunciation արտասանության բառարան.

Sequence Logo is an online tool for creating sequence logos. Paste your multiple sequence alignment and the sequence logo is generated automatically. Use Sequence Logo to easily create vector sequence logo graphs.

Please refer to the Sequence Logo manual for the sequence logo parameters and configuration. Sequence Logo supports multiple color schemes and download formats.

Sequence Logo is sequence logo generator. Sequence logos visualize protein and nucleic acid motifs and patterns identified through multiple sequence alignment.

Te Reo Maps is an online interactive Maori mapping service. All labels in Te Reo Maps are in Maori, making it the first interactive Maori map. Te Reo Maps is the world map, with all countries and territories translated into Maori.

Please refer to the list of countries in Maori for the Maori translations of country names. The list includes all UN members and sovereign territories.