• Ituri - Արտասանություն (ֆրանսերեն)
 • Michael Avenatti - Արտասանություն (ֆրանսերեն)
 • Meng Wanzhou - Արտասանություն (ֆրանսերեն)
 • Championnat du Mexique de football féminin - Արտասանություն (ֆրանսերեն)
 • Maleficent - Արտասանություն (գերմաներեն)
 • El Camino: Ein Breaking Bad-Film - Արտասանություն (գերմաներեն)
 • Thomas Shelby - Արտասանություն (գերմաներեն)
 • Tod von Conrad Roy - Արտասանություն (գերմաներեն)
 • The Deuce - Արտասանություն (գերմաներեն)
 • The Terror - Արտասանություն (գերմաներեն)
 • The Boys - Արտասանություն (գերմաներեն)
 • Sean Spicer - Արտասանություն (գերմաներեն)
 • Batwoman - Արտասանություն (գերմաներեն)
 • K. J. Apa - Արտասանություն (գերմաներեն)
 • Mindhunter - Արտասանություն (գերմաներեն)
 • Moonlight - Արտասանություն (գերմաներեն)
 • Einer von Sechs - Արտասանություն (գերմաներեն)
 • Rockos modernes Leben: Alles bleibt anders - Արտասանություն (գերմաներեն)
 • Bill-Hodges-Serie - Արտասանություն (գերմաներեն)
 • Karate Kid - Արտասանություն (գերմաներեն)
 • Fleabag - Արտասանություն (գերմաներեն)
 • Too Old To Die Young - Արտասանություն (գերմաներեն)
 • Camp Fire - Արտասանություն (գերմաներեն)
 • Burisma Holdings - Արտասանություն (գերմաներեն)
 • Marielle Franco - Արտասանություն (գերմաներեն)
 • Katie Hill - Արտասանություն (գերմաներեն)
 • Liga MX Femenil - Արտասանություն (գերմաներեն)
 • Geraldine Viswanathan - Արտասանություն (իսպաներեն)
 • Indya Moore - Արտասանություն (իսպաներեն)
 • El Camino: A Breaking Bad Movie - Արտասանություն (իսպաներեն)
 • The Deuce - Արտասանություն (իսպաներեն)
 • The Terror - Արտասանություն (իսպաներեն)
 • Swamp Thing - Արտասանություն (իսպաներեն)
 • GLOW - Արտասանություն (իսպաներեն)
 • The Boys - Արտասանություն (իսպաներեն)
 • Sean Spicer - Արտասանություն (իսպաներեն)
 • Batwoman - Արտասանություն (իսպաներեն)
 • Big Mouth - Արտասանություն (իսպաներեն)
 • KJ Apa - Արտասանություն (իսպաներեն)
 • Riverdale - Արտասանություն (իսպաներեն)
 • Mindhunter - Արտասանություն (իսպաներեն)
 • Moonlight - Արտասանություն (իսպաներեն)
 • La vida moderna de Rocko: Cambio de chip - Արտասանություն (իսպաներեն)
 • Sextillizos - Արտասանություն (իսպաներեն)
 • This Is Us - Արտասանություն (իսպաներեն)
 • I Am Mother - Արտասանություն (իսպաներեն)
 • Catch-22 - Արտասանություն (իսպաներեն)
 • Fleabag - Արտասանություն (իսպաներեն)
 • Grand Hotel - Արտասանություն (իսպաներեն)
 • Too Old to Die Young - Արտասանություն (իսպաներեն)
 • Terry Pratchett - Արտասանություն (իսպաներեն)
 • Hilary Swank - Արտասանություն (իսպաներեն)
 • Miley Cyrus - Արտասանություն (իսպաներեն)
 • Stranger Things - Արտասանություն (իսպաներեն)
 • Premios Primetime Emmy - Արտասանություն (իսպաներեն)
 • David Milch - Արտասանություն (իսպաներեն)
 • David Tennant - Արտասանություն (իսպաներեն)
 • FXX - Արտասանություն (իսպաներեն)
 • Spike Lee - Արտասանություն (իսպաներեն)
 • Lucy Liu - Արտասանություն (իսպաներեն)
 • Jenji Kohan - Արտասանություն (իսպաներեն)
 • CBC/Radio-Canada - Արտասանություն (իսպաներեն)
 • Umberto Eco - Արտասանություն (իսպաներեն)
 • George Clooney - Արտասանություն (իսպաներեն)
 • Brooklyn - Արտասանություն (իսպաներեն)
 • Nick Hornby - Արտասանություն (իսպաներեն)
 • Queens - Արտասանություն (իսպաներեն)
 • Tierra - Արտասանություն (իսպաներեն)
 • Linda Cardellini - Արտասանություն (իսպաներեն)
 • Arturo Castro - Արտասանություն (իսպաներեն)
 • Big Brother - Արտասանություն (իսպաներեն)
 • BBC Three - Արտասանություն (իսպաներեն)
 • Christina Applegate - Արտասանություն (իսպաներեն)
 • TV Land - Արտասանություն (իսպաներեն)
 • Stephen Graham - Արտասանություն (իսպաներեն)

Страна

Область исследований
անգլերեն

Country

Country
ՈւղղագրությունըCountry
Արտասանություն[Country]
Interesting thing, pronunciation

If you are a language learner and want to improve your pronunciation, there are a few things you can try.

Read more

New to Cofactor?

Cofactor is a large, structured listing of people, places, and things. Cofactor Ora allows you to listen to the pronunciation of the name of each subject.

Տես նաեւ
Ձեր անունի իմացությունը
Record your pronunciation արտասանության բառարան.