Pronunciation

անգլերեն

AMC

AMC
ՈւղղագրությունըAMC
Արտասանություն[AMC]
New to Cofactor?

Cofactor is a large, structured listing of people, places, and things. Cofactor Ora allows you to listen to the pronunciations of topic names.

About

Corporation
Thing
Organization
AMC, ամերիկյան կաբելային հեռուստաալիք, մասնագիտացված դասական կինոնկարներ ցուցադրելով, նաև որոշակի սահմանափակ քանակությամբ սեփական հաղորդումներ։ Հիմնվել է 1984 թվականի հոկտեմբերի 1-ին, և արդեն 1989 թ. ուներ 39 միլիոն բաժանորդ։
AMC
Սահմանում
AMC, ամերիկյան կաբելային հեռուստաալիք, մասնագիտացված դասական կինոնկարներ ցուցադրելով, նաև որոշակի սահմանափակ քանակությամբ սեփական հաղորդումներ։ Հիմնվել է 1984 թվականի հոկտեմբերի 1-ին, և արդեն 1989 թ. ուներ 39 միլիոն բաժանորդ։
AMC
AMC
AMC, ամերիկյան կաբելային հեռուստաալիք, մասնագիտացված դասական կինոնկարներ ցուցադրելով, նաև որոշակի սահմանափակ քանակությամբ սեփական հաղորդումներ։ Հիմնվել է 1984 թվականի հոկտեմբերի 1-ին, և արդեն 1989 թ. ուներ 39 միլիոն բաժանորդ։
http://www.amctv.com/
Facebook
Twitter
Instagram

Տես նաեւ

Ձեր անունի իմացությունը
Record your pronunciation արտասանության բառարան.

Sequence Logo is an online tool for creating sequence logos. Paste your multiple sequence alignment and the sequence logo is generated automatically. Use Sequence Logo to easily create vector sequence logo graphs.

Please refer to the Sequence Logo manual for the sequence logo parameters and configuration. Sequence Logo supports multiple color schemes and download formats.

Sequence Logo is sequence logo generator. Sequence logos visualize protein and nucleic acid motifs and patterns identified through multiple sequence alignment.

Te Reo Maps is an online interactive Maori mapping service. All labels in Te Reo Maps are in Maori, making it the first interactive Maori map. Te Reo Maps is the world map, with all countries and territories translated into Maori.

Please refer to the list of countries in Maori for the Maori translations of country names. The list includes all UN members and sovereign territories.