Pronunciation

անգլերեն

Hypertext Transfer Protocol

Hypertext Transfer Protocol
ՈւղղագրությունըHypertext Transfer Protocol
Արտասանություն[Hypertext Transfer Protocol]
New to Cofactor?

Cofactor is a large, structured listing of people, places, and things. Cofactor Ora allows you to listen to the pronunciations of topic names.

About

Thing
HTTP, հիպերտեքստ, կառուցվածքային տեքստ, որը կապում է հիպերհղումները համակարգչային գիտության մեջ ծրագրային հաղորդակարգին, որը պարունակում է տեքստ։ HTTP պրոտոկոլը թույլ է տալիս փոխանակել կամ տեղափոխել հիպերտեքստ։
HTTP
Սահմանում
HTTP, հիպերտեքստ, կառուցվածքային տեքստ, որը կապում է հիպերհղումները համակարգչային գիտության մեջ ծրագրային հաղորդակարգին, որը պարունակում է տեքստ։ HTTP պրոտոկոլը թույլ է տալիս փոխանակել կամ տեղափոխել հիպերտեքստ։
HTTP
HTTP
HTTP, հիպերտեքստ, կառուցվածքային տեքստ, որը կապում է հիպերհղումները համակարգչային գիտության մեջ ծրագրային հաղորդակարգին, որը պարունակում է տեքստ։ HTTP պրոտոկոլը թույլ է տալիս փոխանակել կամ տեղափոխել հիպերտեքստ։
No website :'‑(
Facebook
Twitter
Instagram
Ձեր անունի իմացությունը
Record your pronunciation արտասանության բառարան.

Sequence Logo is an online tool for creating sequence logos. Paste your multiple sequence alignment and the sequence logo is generated automatically. Use Sequence Logo to easily create vector sequence logo graphs.

Please refer to the Sequence Logo manual for the sequence logo parameters and configuration. Sequence Logo supports multiple color schemes and download formats.

Sequence Logo is sequence logo generator. Sequence logos visualize protein and nucleic acid motifs and patterns identified through multiple sequence alignment.

Te Reo Maps is an online interactive Maori mapping service. All labels in Te Reo Maps are in Maori, making it the first interactive Maori map. Te Reo Maps is the world map, with all countries and territories translated into Maori.

Please refer to the list of countries in Maori for the Maori translations of country names. The list includes all UN members and sovereign territories.