Pronunciation

անգլերեն

JSON

JSON
ՈւղղագրությունըJSON
Արտասանություն[JSON]
New to Cofactor?

Cofactor is a large, structured listing of people, places, and things. Cofactor Ora allows you to listen to the pronunciations of topic names.

About

Thing
JSON, տվյալների փոխանակման տեքստային եղանակ՝ հիմնված ՋավաՍկրիպտի վրա, որը հիմնականում օգտագործվում է ՋավաՍկրիպտի կիրառման ոլորտում։ Շատ այլ տեքստային ձևաչափերի պես այն կարող է կարդացվել մարդու կողմից։ JSON ֆորմատը մշակվել է Դուգլաս Քրոկֆորդի կողմից։
JSON
Սահմանում
JSON, տվյալների փոխանակման տեքստային եղանակ՝ հիմնված ՋավաՍկրիպտի վրա, որը հիմնականում օգտագործվում է ՋավաՍկրիպտի կիրառման ոլորտում։ Շատ այլ տեքստային ձևաչափերի պես այն կարող է կարդացվել մարդու կողմից։ JSON ֆորմատը մշակվել է Դուգլաս Քրոկֆորդի կողմից։
JSON
JSON
JSON, տվյալների փոխանակման տեքստային եղանակ՝ հիմնված ՋավաՍկրիպտի վրա, որը հիմնականում օգտագործվում է ՋավաՍկրիպտի կիրառման ոլորտում։ Շատ այլ տեքստային ձևաչափերի պես այն կարող է կարդացվել մարդու կողմից։ JSON ֆորմատը մշակվել է Դուգլաս Քրոկֆորդի կողմից։
No website :'‑(
Facebook
Twitter
Instagram

Տես նաեւ

Ձեր անունի իմացությունը
Record your pronunciation արտասանության բառարան.

Sequence Logo is an online tool for creating sequence logos. Paste your multiple sequence alignment and the sequence logo is generated automatically. Use Sequence Logo to easily create vector sequence logo graphs.

Please refer to the Sequence Logo manual for the sequence logo parameters and configuration. Sequence Logo supports multiple color schemes and download formats.

Sequence Logo is sequence logo generator. Sequence logos visualize protein and nucleic acid motifs and patterns identified through multiple sequence alignment.

Te Reo Maps is an online interactive Maori mapping service. All labels in Te Reo Maps are in Maori, making it the first interactive Maori map. Te Reo Maps is the world map, with all countries and territories translated into Maori.

Please refer to the list of countries in Maori for the Maori translations of country names. The list includes all UN members and sovereign territories.