• Swamp Thing - Արտասանություն (ֆրանսերեն)
 • GLOW - Արտասանություն (ֆրանսերեն)
 • The Terror - Արտասանություն (ֆրանսերեն)
 • The Boys - Արտասանություն (ֆրանսերեն)
 • Sean Spicer - Արտասանություն (ֆրանսերեն)
 • Batwoman - Արտասանություն (ֆրանսերեն)
 • Big Mouth - Արտասանություն (ֆրանսերեն)
 • K.J. Apa - Արտասանություն (ֆրանսերեն)
 • Riverdale - Արտասանություն (ֆրանսերեն)
 • Moonlight - Արտասանություն (ֆրանսերեն)
 • Mindhunter - Արտասանություն (ֆրանսերեն)
 • Les sextuplés - Արտասանություն (ֆրանսերեն)
 • La vie moderne de Rocko: Le retour - Արտասանություն (ֆրանսերեն)
 • I Am Mother - Արտասանություն (ֆրանսերեն)
 • This Is Us - Արտասանություն (ֆրանսերեն)
 • Catch-22 - Արտասանություն (ֆրանսերեն)
 • Karaté Kid - Արտասանություն (ֆրանսերեն)
 • Grand Hotel - Արտասանություն (ֆրանսերեն)
 • Fleabag - Արտասանություն (ֆրանսերեն)
 • Too Old to Die Young - Արտասանություն (ֆրանսերեն)
 • CBS All Access - Արտասանություն (ֆրանսերեն)
 • HONcode - Արտասանություն (ֆրանսերեն)
 • Camp Fire - Արտասանություն (ֆրանսերեն)
 • Burisma Holdings - Արտասանություն (ֆրանսերեն)
 • Marielle Franco - Արտասանություն (ֆրանսերեն)
 • Harjeet Singh - Արտասանություն (ֆրանսերեն)
 • Katie Hill - Արտասանություն (ֆրանսերեն)
 • Wikimedia Meta-Wiki - Արտասանություն (ֆրանսերեն)
 • Gonzalo Blumel - Արտասանություն (ֆրանսերեն)
 • Ituri - Արտասանություն (ֆրանսերեն)
 • Michael Avenatti - Արտասանություն (ֆրանսերեն)
 • Meng Wanzhou - Արտասանություն (ֆրանսերեն)
 • Championnat du Mexique de football féminin - Արտասանություն (ֆրանսերեն)
 • Maleficent - Արտասանություն (գերմաներեն)
 • El Camino: Ein Breaking Bad-Film - Արտասանություն (գերմաներեն)
 • Thomas Shelby - Արտասանություն (գերմաներեն)
 • Tod von Conrad Roy - Արտասանություն (գերմաներեն)
 • The Deuce - Արտասանություն (գերմաներեն)
 • The Terror - Արտասանություն (գերմաներեն)
 • The Boys - Արտասանություն (գերմաներեն)
 • Sean Spicer - Արտասանություն (գերմաներեն)
 • Batwoman - Արտասանություն (գերմաներեն)
 • K. J. Apa - Արտասանություն (գերմաներեն)
 • Mindhunter - Արտասանություն (գերմաներեն)
 • Moonlight - Արտասանություն (գերմաներեն)
 • Einer von Sechs - Արտասանություն (գերմաներեն)
 • Rockos modernes Leben: Alles bleibt anders - Արտասանություն (գերմաներեն)
 • Bill-Hodges-Serie - Արտասանություն (գերմաներեն)
 • Karate Kid - Արտասանություն (գերմաներեն)
 • Fleabag - Արտասանություն (գերմաներեն)
 • Game of Thrones - Արտասանություն (ֆրանսերեն)
 • Émission de télévision - Արտասանություն (ֆրանսերեն)
 • David Fincher - Արտասանություն (ֆրանսերեն)
 • Star Wars - Արտասանություն (ֆրանսերեն)
 • Michael Douglas - Արտասանություն (ֆրանսերեն)
 • Kathryn Hahn - Արտասանություն (ֆրանսերեն)
 • Alan Arkin - Արտասանություն (ֆրանսերեն)
 • Kumail Nanjiani - Արտասանություն (ֆրանսերեն)
 • Renée Zellweger - Արտասանություն (ֆրանսերեն)
 • Big Little Lies - Արտասանություն (ֆրանսերեն)
 • Krysten Ritter - Արտասանություն (ֆրանսերեն)
 • Starz - Արտասանություն (ֆրանսերեն)
 • Idris Elba - Արտասանություն (ֆրանսերեն)
 • The Bachelor - Արտասանություն (ֆրանսերեն)
 • John Turturro - Արտասանություն (ֆրանսերեն)
 • The Big Bang Theory - Արտասանություն (ֆրանսերեն)
 • BBC Two - Արտասանություն (ֆրանսերեն)
 • Showtime - Արտասանություն (ֆրանսերեն)
 • Julianna Margulies - Արտասանություն (ֆրանսերեն)
 • Facebook - Արտասանություն (ֆրանսերեն)
 • Temps - Արտասանություն (ֆրանսերեն)
 • Dancing with the Stars - Արտասանություն (ֆրանսերեն)
 • USA Network - Արտասանություն (ֆրանսերեն)
 • Harlem - Արտասանություն (ֆրանսերեն)
 • Christopher Abbott - Արտասանություն (ֆրանսերեն)
անգլերեն

Olivia Colman

Olivia Colman
ՈւղղագրությունըOlivia Colman
Արտասանություն[Olivia Colman]
Interesting thing, pronunciation

If you are a language learner and want to improve your pronunciation, there are a few things you can try.

Read more

New to Cofactor?

Cofactor is a large, structured listing of people, places, and things. Cofactor Ora allows you to listen to the pronunciation of the name of each subject.

Ձեր անունի իմացությունը
Record your pronunciation արտասանության բառարան.