• State Of The Union - Արտասանություն (գերմաներեն)
 • Big Mouth - Արտասանություն (գերմաներեն)
 • Riverdale - Արտասանություն (գերմաներեն)
 • Baroness Von Sketch Show - Արտասանություն (գերմաներեն)
 • This Is Us - Արտասանություն (գերմաներեն)
 • GLOW - Արտասանություն (գերմաներեն)
 • Meta-Wiki - Արտասանություն (գերմաներեն)
 • Ituri - Արտասանություն (գերմաներեն)
 • Meng Wanzhou - Արտասանություն (գերմաներեն)
 • Michael Avenatti - Արտասանություն (գերմաներեն)
 • Catch-22 - Արտասանություն (գերմաներեն)
 • sameAs - Արտասանություն (գերմաներեն)
 • CBS All Access - Արտասանություն (գերմաներեն)
 • Agile Therapeutics - Արտասանություն (գերմաներեն)
 • NASDAQ:RDHL - Արտասանություն (գերմաներեն)
 • RedHill Biopharma - Արտասանություն (գերմաներեն)
 • NASDAQ:AGRX - Արտասանություն (գերմաներեն)
 • Mueller Report - Արտասանություն (գերմաներեն)
 • Juan Alberto Fuentes - Արտասանություն (գերմաներեն)
 • Global South - Արտասանություն (անգլերեն)
 • I Am Mother - Արտասանություն (անգլերեն)
 • I Am Mother - Արտասանություն (գերմաներեն)
 • Globaler Süden - Արտասանություն (գերմաներեն)
 • Fruit - Արտասանություն (անգլերեն)
 • Indya Moore - Արտասանություն (անգլերեն)
 • Indya Moore - Արտասանություն (գերմաներեն)
 • The Boys - Արտասանություն (անգլերեն)
 • Batwoman - Արտասանություն (անգլերեն)
 • Grand Hotel - Արտասանություն (անգլերեն)
 • Fleabag - Արտասանություն (անգլերեն)
 • Too Old To Die Young - Արտասանություն (անգլերեն)
 • فم كبير - Արտասանություն (արաբերեն)
 • ريفرديل - Արտասանություն (արաբերեն)
 • هذا نحن - Արտասանություն (արաբերեն)
 • إنديا مور - Արտասանություն (արաբերեն)
 • ويكيميديا ميتاويكي - Արտասանություն (արաբերեն)
 • تقرير مولر - Արտասանություն (արաբերեն)
 • منج وانزو - Արտասանություն (արաբերեն)
 • مايكل أفيناتي - Արտասանություն (արաբերեն)
 • إدارة إيتوري المؤقتة - Արտասանություն (արաբերեն)
 • The Red Line - Արտասանություն (արաբերեն)
 • Swamp Thing - Արտասանություն (արաբերեն)
 • Grand Hotel - Արտասանություն (արաբերեն)
 • Too Old To Die Young - Արտասանություն (արաբերեն)
 • I Am Mother - Արտասանություն (արաբերեն)
 • State Of The Union - Արտասանություն (արաբերեն)
 • Catch-22 - Արտասանություն (արաբերեն)
 • Detroiters - Արտասանություն (արաբերեն)
 • Batwoman - Արտասանություն (արաբերեն)
 • Fleabag - Արտասանություն (արաբերեն)
 • Kolumbien - Արտասանություն (գերմաներեն)
 • Philippinen - Արտասանություն (գերմաներեն)
 • Venezuela - Արտասանություն (գերմաներեն)
 • Honduras - Արտասանություն (գերմաներեն)
 • Guatemala - Արտասանություն (գերմաներեն)
 • Frankreich - Արտասանություն (գերմաներեն)
 • Spanien - Արտասանություն (գերմաներեն)
 • Thailand - Արտասանություն (գերմաներեն)
 • Ecuador - Արտասանություն (գերմաներեն)
 • Bolivien - Արտասանություն (գերմաներեն)
 • Rumänien - Արտասանություն (գերմաներեն)
 • El Salvador - Արտասանություն (գերմաներեն)
 • Rom - Արտասանություն (գերմաներեն)
 • Muttertag - Արտասանություն (գերմաներեն)
 • Ukraine - Արտասանություն (գերմաներեն)
 • Doodle 4 Google - Արտասանություն (գերմաներեն)
 • Weißrussland - Արտասանություն (գերմաներեն)
 • Volksrepublik China - Արտասանություն (գերմաներեն)
 • XMLHttpRequest - Արտասանություն (գերմաներեն)
 • Blu-ray Disc - Արտասանություն (գերմաներեն)
 • Objekt - Արտասանություն (գերմաներեն)
 • NewPark Mall - Արտասանություն (գերմաներեն)
 • FXX - Արտասանություն (գերմաներեն)
 • Valentinstag - Արտասանություն (գերմաներեն)
 • Star Wars - Արտասանություն (գերմաներեն)

Текст

Тема
անգլերեն

Text

Text
ՈւղղագրությունըText
Արտասանություն[Text]
Interesting thing, pronunciation

If you are a language learner and want to improve your pronunciation, there are a few things you can try.

Read more

New to Cofactor?

Cofactor is a large, structured listing of people, places, and things. Cofactor Ora allows you to listen to the pronunciation of the name of each subject.

Ձեր անունի իմացությունը
Record your pronunciation արտասանության բառարան.