Type the name of the topic.
Pronunciation languages
Type the name of the topic.
Pronunciation languages
Region: Armenia
Language: HY
Discover pronunciations:

  Ալեքսանդրա Օկասիո-Կորտես

  Լեզու:
  Արտասանություն
  Ալեքսանդրա Օկասիո-Կորտես
  Ալեքսանդրա Օկասիո-Կորտես
  ՈւղղագրությունԱլեքսանդրա Օկասիո-Կորտես
  Արտասանություն[Ալեքսանդրա Օկասիո-Կորտես]
  Ալեքսանդրա Օկասիո-Կորտես on Twitter

  Pronunciation of your name

  Share the definitive record of your name pronunciation.